Monthly Archives: mai 2012

Bergens krigsofre 1939 – 1945

Morgenavisen februar 1947. Klikk på faksimilen.

Morgenavisen februar 1947. Klikk på faksimilen.

I februar 1947 publiserte Morgenavisen en liste over alle bergensere som omkom i tilknytning til verdenskrigen 1939 – 1945.

Det var professor Haakon Shetelig som hadde ledet komiteen som hadde arbeidet med denne saken.

Listen ble lagt ut på Folkeregisteret til gjennomsyn og korrigering. Det ble samtidig understreket at listen neppe var hundre prosent komplett, og Morgenavisen kunne allerede samme dag bringe noen navn som ikke var med på listen, blant andre  kjente personer som Ingvald Garbo og Kristian Stein.

Listen var delt inn i tre deler. Først de som døde i tysk fangenskap eller som ble henrettet av tyskerne. Deretter de som falt i aktiv militær innsats, og de som omkom ved krigsforlis.

Faksimilenes kvalitet er ikke den beste, men det meste skulle være lesbart bare det blir forstørret stort nok.

Klikk på faksimilene og les mer!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Bergen, Bergensiana

Festspill-åpningen – 1953

Morgenavisen 2. juni 1953. Klikk på faksimilen.

«Løfterik ouverture til 15 dagers festspill», skrev Morgenavisen 2. juni 1953, dagen etter at de aller første Festspillene var åpnet for nøyaktig 60 år siden. Festspillene hadde vært planlagt i nesten to år, og hadde i første rekke som ambisjon å trekke turister til Bergen. «Festspillene skal bli den store årlige begivenheten i Bergen», kunne avisen slå fast etter en vellykket åpning dagen før, med kong Haakon til stede ved åpningen i et nyrestaurert Konserpaleet. Blant mange kjente kunstnere det første året var dirigenten Leopold Stokowski, Wagner-sopranen Kirsten Flagstad og Robert Riefling – sistnevnte spilte a-moll-konserten. Og Harmonien spilte bedre enn man  noensinne hadde hørt dem. » …åpningsmøtet i Konsertpaleet i går middag, innfridde fullt ut de klassiske kravene», skrev Morgenavisen øverst på side 1. Avisen slo også fast at ombyggingen av Konsertpaleet hadde vært en akustisk suksess. For første gang kunne gamle konsertgjengere høre sitt orkester, het det. KLIKK PÅ FAKSIMILEN OG LES MER.

Legg igjen en kommentar

Filed under Bergen, Bergensiana, kultur

Før Festspillene

Morgenavisen mai 1952. Klikk på faksimilen.

Lørdag 19. mai 2012 ble Frank M. Falch (91) intervjuet i Bergens Tidende, i anledning av at det i år er 60 år siden Festspillene i Bergen ble etablert. «Det var flere folk enn på 17. mai», sa den første festspilldirektøren om åpningsdagen i 1953.  Og hvis vi hopper 61 år tilbake, finner vi et intervju med samme Falch i Morgenavisen, der han ble intervjuet av Carl O. Gram Gjesdal. I intervjuet snakker han om de samme Festspillene, året før startskuddet går. På det tidspunktet er Falch engasjert som den første «festspillsekretær». Senere ble han den første direktør. «Vi kan løse oppgavene om vi har tro og begeistring», sa han til Morgenavisen i 1952. Av intervjuet fremgikk det at Bergen kommune hadde lovet å bevilge 100.000 kroner, dersom Festspillene selv klarte å skaffe 200.000 kroner. «Konkurransen om farende folk (altså turistene) blir knivskarp fremover – noe må gjøres for dem», skrev avisen. Og det var nettopp av hensyn til turistene at man var begynt å tenke i retning av et festspill i Bergen. I hvert fall får man det inntrykk av Morgenavisens artikkel 24. mai 1952. Men «Kan vi lage festspill på musikktradisjon og Fløibanen?», spurte avisen, og tvilte litt. Men Falch ga svar: «Det fantes sikkert også folk som snakket slik i byer som i dag er verdensberømte festspillbyer, byer som trekker turister  til seg fra alle verdenshjørner», svarte han. KLIKK PÅ FAKSIMILEN OG LES HELE INTERVJUET

Legg igjen en kommentar

Filed under Bergen, Bergensiana, kultur

Perle og Bruse 17. mai – 1950

Morgenavisen 16. mai 1950. Klikk på faksimilen.

En Perle og Bruse-hilsen fra 1950. Annonsen sto i Morgenavisen for 16. mai det året. Den sto sikkert i de andre bergensavisene også. Det var 17. mai og fest over landet, den gang som i dag. Og på Festplassen klinket de to kjuaguttene sine flasker og lesket seg – «… som de har det for skikk, med Hansabrus, deres forfriskende drikk.» Klikk på faksimilen og les hele teksten!

Legg igjen en kommentar

Filed under Bergen, Bergensiana, kultur

Da Universitetet i Bergen ble grunnlagt

BT oktober 1946. Klikk på faksimilen.

BT oktober 1946. Klikk på faksimilen.

BT oktober 1946. Klikk på faksimilen.

I oktober 1946 ble Universitetet i Bergen grunnlagt. «En historisk begivenhet, ikke bare for Bergen og Vestlandet, men for hele Norge», skrev BT 26. oktober. Navnet den gang var «Bergens Universitet».Og en folkefest var det. Ikke minst fordi kong Haakon var til stede, sammen med ordfører, fylkesmann, stortingspresident, statsråder, bystyre, politimester, militære ledere, biskop og stortingsrepresentanter. Det må ha vært en av de mest ærverdige  forsamlinger i Bergen noensinne.

«Fasaden av den delen av Florida sykehus som ligger ut til gaten var vakkert pyntet og et Leve Kongen i grønt og nasjonale farger lyste Kongen i møte da han presis kl. 12.30 kom kjørende fra Gamlehaugen», fortalte BT.

Og videre: «Preses i Bergens Museums styre, godseier Wilhelm Mohr gikk så fram til mikrofonen. Etter å ha takket Hans Majestet for at han ved sitt nærvær hadde bidradd til å gi dagen øket fest, uttalte han at han gjerne vilde at vi i dag skal minnes de menn som særlig har arbeidet for saken», sa han, og listet opp de fortjente (se faksimilen). Deretter ba han Kongen foreta den høydelige åpning.

«Jeg er sikker på, uttalte Kongen, at de menn som i framtiden skal stå i spissen for Bergens Universitet vil forstå å handle i overensstemmelse med den høye akademiske ånd som har hersket over arbeidet hittil.»

Deretter ble en kobberplate med innskrift lagt ned og en murer gjorde resten av jobben. Det nøyaktige stedet ble beskrevt som «i det sør-østre hjørnet av grunnmuren til den nye bygningen som skal ligge nærmest Nygårdsparken og der instituttene for fysikk og kjemi skal holde til».

KLIKK PÅ FAKSIMILENE OG LES MER!

Legg igjen en kommentar

Filed under Bergen, Bergensiana, kultur

Bergensere 14 – Rolf Berntzen og Karin Simonnæs

Rolf Berntzen/Karin Simonnæs. Klikk på faksimilen.

De var to av Den Nationale Scenes mest profilerte skuespillere. Og de var mann og kone!

Rolf Berntzen skulle spille  John Gabriel Borkman. Karin «Lillemor» Simonnæs skulle være Amalie Skram. En god grunn for BT til å portrettere dem sammen. Det var i oktober 1979.

«Det kan nok ha sine sider at ektefellen også er skuespiller», sa Karin Simonnæs. Og forklarte: «De årene jeg hadde barna små og gikk hjemme med dem mens Rolf fikk store oppgaver på teatret, følte jeg meg ærlig talt fattig.»

Da de to begynte ved teatret, han allerede i 1940-årene, var teater teater, sa Rolf Berntzen. Nå var det blitt en bedrift.

«Det jeg synes er verst», sa Karin Simonnæs, «er at alt er så regulert, så oppgrenset i arbeidstider. Det gir ikke ro til den konsentrasjonen som trengs og er nødvendig for et godt kunstnerisk resultat», mente hun.

Mens Rolf Berntzen heller ikke ved denne anledning klarte å skjule sin omsorg for Ludvig Holberg. «Til 300-årsdagen hans, den 3. desember 1984, må vi i hvert fall sørge for å få laget et mini-museum i Holberg-kjelleren, det eneste som står igjen av huset han ble født i», sa Rolf’en. Og visste ikke da at han noen år senere skulle gråte sine modige tårer, da Bergen kommune jevnet Holberg-kjelleren med jorden – en handling ganske mange sikkert aldri vil tilgi kommunen.

Klikk på faksimilen og les mer!

1 kommentar

Filed under Bergen, Bergensiana, kultur

Bergensere 13 – Chr. Rieber

BT juni 1979. Klikk på faksimilen.

Hva var det  som var så spesielt med disse Rieberne? I  juni 1979 fikk BT et slags svar:

«Er det noe spesielt ved oss da? Jeg tror vi oppfatter oss selv som helt ordinære mennesker. Vi har kanskje en sterk familiefølelse. men det er da ikke noe særlig spesielt», svarte direktør Chr. Rieber.

Noen dager senere skulle firmaet feire sin 100-årsdag, og BT lurte på om Chr. Rieber betraktet seg som «grunnleggerens åndelige testamente»?

 

Men Rieber mente at hans forretningsmessige leveregel rett og slett var basert på sunn fornuft.

«Det finnes dessverre også en regel som ikke lenger synes å ha gyldighet i samfunnet vårt. Den lyder: Det er enhver god borgers plikt å sikre seg selv, sine pårørende og sine medarbeidere mot å falle samfunnet til byrde. Den plikten er det visst ikke mange som føler i dag. Nå synes det tvert imot som viktigst å dra mest mulig ut av samfunnet», sukkert Chr. Rieber, i 1979.

BT lurte også på om det i det hele tatt fantes et firma i verden G. C. Rieber kunne sammenliknes med.

«Det måtte i tilfelle være en litt større landhandel», lød svaret. På det tidspunktet hadde firmet 7o0 ansatte på sjø og land. Når det gjaldt kritikken mot selfangst, hadde Chr. Rieber blant annet følgende å si: «I næringslivet må man alltid være forberedt på kritikk, hvis man ikke er innstilt på at det blåser, får man søke andre jobber.»

KLIKK PÅ FAKSIMILEN OG LES MER!

Legg igjen en kommentar

Filed under Bergen, Bergensiana, kultur